درگاههای پرداخت

روش های پرداخت در داروخانه آنلاین وحیدیه

 

برای پرداخت آنلاین هزینه‌ی سفارشات خود می‌توانید به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب مبلغ سفارش خود را از دو درگاه بانکی پارسیان و ملت پرداخت نمایید، با هر کدام از درگاه های پرداخت اینترنتی بانکها می توانید از طریق تمامی کارتهای عضو شتاب خرید کنید و پس از اتمام مراحل خرید مجددا به داروخانه وحیدیه باز خواهید گشت .