بادرنجبویه و درمان گیاهی دیابت

بادرنجبویه و درمان گیاهی دیابت

بادرنجبویه و درمان گیاهی دیابت

در دنیای کنونی به علت مصرف بی‌رویه انواع مواد قندی و کربوهیدرات ها قند خون افزایش یافته است. گروه آلدهیدی ترکیبات قندی (گلوکز و فروکتوز) موجود در خون به گروههای NH2 (آمین آزاد) پروتئین ها (آلبومین و هموگلوبین) و اسیدهای نوکلئیک متصل می‌شود که به این فرایند قند دار شدن می‌گویند. این امر ساختمان و عملکرد بیوشیمیایی آنها را تغییر می‌دهد.

با توجه به اینکه فرآیند قند دار شدن و افزایش سطح غیر نرمال قند خون (هایپرگلیسمی) منجر به پیدایش بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن از جمله کاتاراکت، نفروپاتی و ... شده است به همین علت توجه پژوهشگران و داروسازان را در جهت ساخت و کشف انواع داروهای سنتزی و طبیعی و ترکیبات گیاهی به منظور کاهش قند خون جلب نموده است. گیاهان منبع خوبی از ترکیبات دارویی برای درمان انواع بیماری ها می‌باشند. اکثر گیاهان دارویی محتوی ترکیبات پلی فنولی هستند که پلی فنول ها بهترین و موثرترین ترکیبات برای مهار اکسیداسیون و ترکیبات رادیکالی می باشند.

بادرنجبویه (Melissa officianalis) از جمله گیاهانی است که محتوی ترکیبات موثری در کاهش قند خون، پیشگیری و درمان دیابت می‌باشد. بادرنجبویه توانایی مهار ترکیبات قند دار و کاهش قند خون، پیشگیری و درمان دیابت نقش مهمی دارد. بادرنجبویه دارای خاصیت ضد باکتری، ضد قارچ، ضدآلزایمر، ضد تومور و ضد ویروس می‌باشد.

 

(Lemon Balm (Melissa officinalis عضوی از خانواده Lamiaceae است.

(M.O) یک گیاه آروماتیک پریشت دائمی و عمودی است و ارتفاعی حدود 1 متر دارد.این گیاه در نواحی میانی _ شرقی_ غربی اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی در شمال، شمال غرب و شمال ایران رشد می‌کند. اسامی محلی این گیاه بادرنجبویه، وارنگبو و فارنجمشک می‌باشد. بادرنجبویه محتوی ترکیبات پلی فنولی و فنولیک و مواد موثره ویژه ای نظیر رزماریک اسید، کوماریگ اسید، فلاوونوئیدها، کافئیک اسید و هیدروکسی سینامیک اسید است که نقش مهمی در عملکرد آنتی اکسیدانی و ربایندگی رادیکال های آزاد دارد.

طبق مطالعات اخیر و آزمایشات متعددی که در محیط invitro  انجام شد و با توجه به این که فرآیند قند دار شدن با تولید رادیکال های آزاد مرتبط است. بنابر این گیاه بادرنجبویه توانایی مهار ترکیبات قند دارشده را دارد و در کاهش قند خون، پیشگیری و درمان دیابت نقش مهمی دارد. اما مطالعات و آزمایشات بیشتری در محیط invivo و فاز بالینی برای دستیابی به اثر مهاری بادرنجبویه در کاهش قندخون انجام شود. هم چنین بادرنجبویه دارای خاصیت ضد باکتری، ضد قارچ، ضدآلزایمر، ضد تومور و ضد ویروس هرپس می‌باشد.

 

نویسنده:

پیمانه شفایی - کارشناس ارشد بیوشیمی

دیدگاه شما
لطفا برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید - ورود به حساب کاربری