بیش فعالی در کودکان

بیش فعالی در کودکان بیش فعالی در کودکان به حالتی گفته می شود که در آن کودک تحرک زیادی داشته و بیش از اندازه جنب وجوش دارد. این تحرک بالا و مصرف انرژی زیاد کودک باعث دردسرهایی برای خود و...
بیشتر بخوانید