جایزه ملی کیفیت ایران

کیفیت زیربنای موفقیت پایدار و مدل ملی ارزیابی کیفیت ایران ابزاری برای اندازه گیری و تحقق آن است.
بر اساس ارزیابی انجام شده در فرایند سیزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران توسط سازمان ملی استاندارد ایران، داروخانه شبانه روزی وحیدیه موفق به اخذ گواهی نامه اشتهار به کیفیت یک ستاره برای مدیریت کیفی عرضه محصولات دارویی، پزشکی و بهداشتی گردید.
که در طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین و رییس سازمان ملی استاندراد این گواهی نامه ارزشمند به مدیریت داروخانه ، جناب آقای مجید علیرضائی اعطاء گردید.

گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015

خدمات نیز به عنوان محصولی ارزشمند مستلزم کیفیت می باشد و مدیران داروخانه شبانه روزی وحیدیه بر این باور هستند که کیفیت نه تنها یک شعار بلکه یک وظیفه است و استقرار اصول استانداردها و دریافت گواهینامه های بین المللی نشان از برنامه ریزی و تفکر چندین ساله و مداوم در این زمینه دارد.
در این راستا داروخانه شبانه روزی وحیدیه در جهت ارزیابی فرآیندهای خود مطابق با معیارهای جهانی و جاری سازی آخرین مدل استاندارد مدیریت کیفیت (iso 9001 :2015 ) تلاش نمود و پس از موفقیت در ممیزی های دقیق از سوی شرکت بین المللی IMQ ایتالیا به عنوان اولین داروخانه شبانه روزی خصوصی در کشور مفتخر به دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (iso 9001 :2015 ) گردید.
داروخانه شبانه روزی وحیدیه به دریافت این گواهینامه که برگ زرین دیگری از افتخارات محسوب می شود به خود می بالد و این موفقیت را حاصل تلاش و زحمات مدیران توانا و پرسنل کارآمد خود می داند و آن را بعنوان هدیه ای ارزشمند به حوزه دارو و درمان کشور تقدیم می نماید.

تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره، سازمان غذا و دارو

در طی مراسم ششمین دوره اعطای جایزه ملی کیفیت غذا و دارو که در تاریخ 26 تیرماه سال 1395 برگزار گردید داروخانه شبانه روزی وحیدیه بعنوان اولین داروخانه شبانه روزی در تاریخ داروسازی و داروخانه داری نوین موفق به کسب اشتهار به کیفیت یک ستاره شد که این بالاترین جایزه ملی کیفیت می باشد که یک داروخانه تا کنون موفق به کسب آن شده است.
در این مراسم و از بین هزاران داروخانه در ایران تنها دو داروخانه این نشان را دریافت کردند که با افتخار داروخانه شبانه روزی وحیدیه یکی از این دو داروخانه ای بود که توانست با ارائه خدمات ارزنده خود در راستای تقویت و ارتقاء مدیریت کیفیت محصولات، موفق به کسب این تقدیرنامه گردد

تقدیرنامه اهتمام به کیفیت، سازمان غذا و دارو

اخذ گواهی نامه اهتمام به کیفیت در پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا،دارو و بهداشت ایران سال 1394

لوح های تقدیر